การฝึกอบรม FURUKAWA TRAINING ให้กับสถานศึกษา (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ Email : fcs@furukawa.co.th หรือ โทร 02-105-4057-8

       
 
เนื้อหาการฝึกอบรม
   
 
Furukawa Data Cabling System สำหรับนักศึกษา

เนื้อหา การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทางด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีของสายสัญญาณ
และการประยุกต์ใช้ในงานเครือข่าย LAN การติดตั้งในบ้าน, อาคารสำนักงาน
และอื่น ๆ ตามมาตรฐาน EIA/TIA
   
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ในเรื่องโครงสร้างทางเทคโนโลยีของสายสัญญาณและการประยุกต์
ใช้งาน ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตราฐาน EIA/TIA และให้นักศึกษาสามารถติดตั้งสาย LAN เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง
   
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงาน IT, นักเรียน-นักศึกษา


 
 
       
 
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


                 
    บริษัทใน กลุ่ม ฟูรูคาวา อิเล็คทริค     ช่องทางบริการด่วน   บริการลูกค้า  
  Furukawa Electric Co., Ltd. (Japan)     การรับประกันสินค้า   โทร : (662) 105-4057-8  
  Furukawa Electric LatAm (Brazil)     การฝึกอบรม   แฟกซ์ : (662) 632-1080  
  OFS Fitel, LLC. (USA)     ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ   อีเมล์ : FCS@furukawa.co.th  
  FITEL (Global Site)     ตัวแทนผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรอง   แผนที่ : Furukawa (Thailand)  
  Furukawa Electric Europe Ltd     ระบบการบริหารจัดการสำหรับผู้ติดตั้ง   ข้อมูลเพิ่มเติมทางโซเชียล  
  Furukawa (Thailand) Co.,Ltd.  
Opportunities for Furukawa Accredited System Integrators and Installer  
 
       
 
      Furukawa (Thailand) Co.,Ltd. © 2018 All Rights Reserved
Contatc to webmaster : wachira@furukawa.co.th