เนื้อหาการฝึกอบรม FURUKAWA TRAINING
   
 
คอร์ส 1. Furukawa Data Cabling System

เนื้อหา การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทางด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีของสายสัญญาณ
และการประยุกต์ใช้ในงานเครือข่าย LAN การติดตั้งในบ้าน, อาคารสำนักงาน
และอื่น ๆ ตามมาตรฐาน EIA/TIA
   
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ในเรื่องโครงสร้างทางเทคโนโลยีของสายสัญญาณและการประยุกต์
ใช้งาน ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตราฐาน EIA/TIA
   
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจ, ผู้ติดตั้งงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์, ช่างเทคนิค,
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน IT, นักเรียน-นักศึกษา

 
 

 
คอร์ส 2 : ภาคปฏิบัติการติดตั้งที่ดีตามตรฐาน (Furukawa - Best Practices)
(หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องผ่านคอร์สที่ 1 ก่อน)

เนื้อหา : การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติเรื่องการออกแบบและติดตั้งรวมทั้งการจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน EIA/TIA และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Furukawa
   
วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้ในเรื่องการติดตั้งสายสัญญาณและการประยุกต์ใช้งาน การแก้ไขปัญหา การใช้งานเครื่องมือ ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตราฐาน EIA/TIA
   
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ติดตั้งงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์, ช่างเทคนิค,เจ้าหน้าที่หน่วยงาน IT และผู้ที่สนใจด้านงานติดตั้งระบบสายสัญญาณที่เป็นมาตราฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


                 
    บริษัทใน กลุ่ม ฟูรูคาวา อิเล็คทริค     ช่องทางบริการด่วน   บริการลูกค้า  
  Furukawa Electric Co., Ltd. (Japan)     การรับประกันสินค้า   โทร : (662) 105-4057-8  
  Furukawa Electric LatAm (Brazil)     การฝึกอบรม   แฟกซ์ : (662) 632-1080  
  OFS Fitel, LLC. (USA)     ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ   อีเมล์ : FCS@furukawa.co.th  
  FITEL (Global Site)     ตัวแทนผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรอง   แผนที่ : Furukawa (Thailand)  
  Furukawa Electric Europe Ltd     ระบบการบริหารจัดการสำหรับผู้ติดตั้ง   ข้อมูลเพิ่มเติมทางโซเชียล  
  Furukawa (Thailand) Co.,Ltd.  
Opportunities for Furukawa Accredited System Integrators and Installer  
 
       
 
      Furukawa (Thailand) Co.,Ltd. © 2018 All Rights Reserved
Contatc to webmaster : wachira@furukawa.co.th